• Opening : Monday-Friday 07am-5pm
  • The Sun Avenus, 28 Mai Chí Thọ, HCM city

HẠNH PHÚC CỦA CÁC BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI - Your happiness is our success - Chất lượng hàng đầu – Hậu mãi tốt nhất - Top Quality – Better Care

Dịch vụ cốt lõi

Dịch vụ tiêu biểu

Tận tâm, chu đáo, hiệu quả thiết thực

Dịch vụ 3

ince over 36 years we produce machines and plants with dedicated software, robotic automation

Dịch vụ 2

ince over 36 years we produce machines and plants with dedicated software, robotic automation

Dịch vụ 1

ince over 36 years we produce machines and plants with dedicated software, robotic automation