• Opening : Monday-Friday 07am-5pm
  • The Sun Avenus, 28 Mai Chí Thọ, HCM city

HẠNH PHÚC CỦA CÁC BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI - Your happiness is our success - Chất lượng hàng đầu – Hậu mãi tốt nhất - Top Quality – Better Care

Sản phẩm cốt lõi

Sản phẩm tiêu biểu

Sản phẩm mang giá trị hiện đại, thiết kế bằng đội ngũ chuyên gia giầu kinh nghiệm

Sản phẩm 3

ince over 36 years we produce machines and plants with dedicated software, robotic automation

Sản phẩm 2

ince over 36 years we produce machines and plants with dedicated software, robotic automation

Sản phẩm 1

ince over 36 years we produce machines and plants with dedicated software, robotic automation